TOP 15 oborů - naši absolventi na VŠ

Uplatnění našich absolventů – přijetí na vysokou školu – TOP 15 oborů

Připravili jsme pro Vás TOP 15 vysokoškolských oborů, na které byli naši absolventi přijati. Každý student hledá sám sebe v průběhu středoškolského studia, důkazem toho je bohatost oborů, které naši absolventi následně studují:

 

 

 

 

 

Škola

 

Obor

1

 

Zealand Institute of Business and Technology (Dánsko)

Service, Hospitality and Tourism Management

2

 

University of Glasgow

Molecular and Cellular Biology

3

 

Právnická fakulta UP, Právnická fakulta MU

Právo a právní věda

4

 

Slezská univerzita Karviná, Obchodně-podnikatelská fakulta

Ekonomika v obchodu a službách, cestovní ruch

5

 

Vysoké učení technické Brno

Audioinženýrství

6

 

Filozofická fakulta UP

Francouzská a čínská filologie

7

 

Lékařská fakulta UP, OU

Všeobecné lékařství

8

 

Lékařská fakulta UP

Stomatologie

9

 

Mendelova univerzita v Brně

Biochemie

10

 

Filozofická fakulta MU

Japonská filologie

11

 

Stavební fakulta VŠB

Architektura a stavebnictví

12

 

Univerzita Pardubice FChT  

Klinická biochemie

13

 

Přírodovědecká fakulta OU

Politická a kulturní geografie

14

 

Strojní fakulta VŠB

Provoz energetických zařízení

15

 

Cevro Institut Praha

Politologie

FCHT- Fakulta Chemicko-technologická, MU – Masarykova univerzita, OU- Ostravská univerzita, UP- Univerzita Palackého, VŠB- Vysoká škola báňská