Proč studovat u nás

Nejsme jazyková škola, ale jazykové gymnázium, které Vás připraví na jakékoli vysokoškolské studium

Našich 15 NEJ 

 1. Školné u nás neplatí ti, kteří se rádi učí!  

 2. Jsme první a jediné gymnázium na Karvinsku s nejširší nabídkou výuky cizích jazyků. Kromě angličtiny (první cizí jazyk) student absolvuje výuku druhého cizího jazyka dle vlastního výběru (němčina, francouzština, španělština, ruština). Studium třetího cizího jazyka je zdarma a je nepovinné -  nabídka zahrnuje portugalštinu, italštinu, čínštinu a jiné jazyky.

 3. Jako jediná škola v ČR aplikujeme simultánní metodu výuky cizích jazyků – prostřednictvím angličtiny se student učí jiný cizí jazyk angličtině podobný (např. francouzštinu).

 4. Jsme první a jediné gymnázium na Karvinsku, které permanentně využívá rodilé mluvčí pro výuku cizích jazyků. Rodilý mluvčí vyučuje studenty po celou dobu studia.

 5. Jsme první a jediné gymnázium na Karvinsku s nejširší nabídkou výuky vybraných předmětů v cizích jazycích. Pro mnohé předměty jsme vytvořili za podpory EU projektů ucelené řady učebních materiálů v dvoupohledové (anglicko/české verzi). Prohlédněte si např. náš studijní materiál pro výuku dějepisu v angličtině.   

 6. Jsme jediná škola na Karvinsku, která studenty připravuje a v případě úspěchu i uděluje  jazykové zkoušky na úrovni B2 – C2. Jazyková zkouška je vstupenkou na vysokoškolské studium bez přijímacího řízení (např. studium anglistiky na UPOL), případně představuje značné bodové zvýhodnění (např. studium práva na UK).

 7. Od dubna 2020 jsem autorizovaným zkušebním centrem mezinárodní zkoušky TOLES z právnické angličtiny.

 8. Škola se zapojila do řady projektů – v rámci projektu CLIL DATABASE učitelé našeho gymnázia vytvořili unikátní sadu učebních materiálů pro výuku Fy, M, Bi, D a ZSV v anglickém jazyce, pro výuku ZSV ve španělském jazyce a IVT ve francouzském jazyce.

 9. Výuka cizích jazyků probíhá formou TEAM TEACHING – více učitelů vyučuje daný předmět, dělí si kompetence a společně se podílejí i na hodnocení. Každého studenta tak vyučují anglický jazyk minimálně dva učitelé - rodilý mluvčí a český učitel s plnou kvalifikací. Kombinace českého učitele a rodilého mluvčího je základem výborného úspěchu při studiu jakéhokoli cizího jazyka.

 10. Jsme komorní rodinná škola s nízkým počtem žáků ve studijních skupinách. Zdůrazňujeme individuální přístup, nadstandardně dělíme výuku cizích jazyků a maximálně se věnujeme talentovaným žákům.

 11. Všichni naši učitelé mají plnou kvalifikaci pro výuku svých předmětů.

 12. Naši absolventi jsou přijímáni na prestižní vysoké školy u nás i v zahraničí.

 13. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve všech vysokoškolských oborech. Studují zejména právo, ekonomické, technické a přírodovědní obory.

 14. Škola nabízí systém konzultací, který představuje efektivní podporu v případě nemoci nebo individuálního studia. Konzultace poskytují učitelé všem studentům dle jejich individuálních potřeb.

 15. Na nezávislém portálu www.gymplroku.cz se škola naposledy umístila na výborném 8. místě v rámci hodnocení všech gymnázií v kraji.