Proč studovat u nás

Nejsme jazyková škola, ale jazykové gymnázium, které Vás připraví na jakékoli vysokoškolské studium

Našich 15 NEJ 

 1. Školné u nás neplatí ti, kteří se rádi učí!  

 2. Jsme první a jediné gymnázium na Karvinsku s nejširší nabídkou výuky cizích jazyků. Kromě angličtiny (první cizí jazyk) student absolvuje výuku druhého cizího jazyka dle vlastního výběru (němčina, francouzština, španělština, ruština). Studium třetího cizího jazyka je zdarma a je nepovinné -  nabídka zahrnuje portugalštinu, italštinu, čínštinu a jiné jazyky.

 3. Jako jediná škola v ČR aplikujeme simultánní metodu výuky cizích jazyků – prostřednictvím angličtiny se student učí jiný cizí jazyk angličtině podobný (např. francouzštinu).

 4. Jsme první a jediné gymnázium na Karvinsku, které permanentně využívá rodilé mluvčí pro výuku cizích jazyků. Rodilý mluvčí vyučuje studenty po celou dobu studia.

 5. Jsme první a jediné gymnázium na Karvinsku s nejširší nabídkou výuky vybraných předmětů v cizích jazycích. Pro mnohé předměty jsme vytvořili za podpory EU projektů ucelené řady učebních materiálů v dvoupohledové (anglicko/české verzi). Prohlédněte si např. náš studijní materiál pro výuku dějepisu v angličtině.   

 6. Jsme jediná škola na Karvinsku, která studenty připravuje a v případě úspěchu i uděluje  jazykové zkoušky na úrovni B2 – C2.

 7. Od dubna 2020 jsem autorizovaným zkušebním centrem mezinárodní zkoušky TOLES z právnické angličtiny.

 8. Škola se zapojila do řady projektů – v rámci projektu CLIL DATABASE učitelé našeho gymnázia vytvořili unikátní sadu učebních materiálů pro výuku Fy, M, Bi, D a ZSV v anglickém jazyce, pro výuku ZSV ve španělském jazyce a IVT ve francouzském jazyce.

 9. Výuka cizích jazyků probíhá formou TEAM TEACHING – více učitelů vyučuje daný předmět, dělí si kompetence a společně se podílejí i na hodnocení. Každého studenta tak vyučují anglický jazyk minimálně dva učitelé - rodilý mluvčí a český učitel s plnou kvalifikací. Kombinace českého učitele a rodilého mluvčího je základem výborného úspěchu při studiu jakéhokoli cizího jazyka.

 10. Jsme komorní rodinná škola s nízkým počtem žáků ve studijních skupinách. Zdůrazňujeme individuální přístup, nadstandardně dělíme výuku cizích jazyků a maximálně se věnujeme talentovaným žákům.

 11. Všichni naši učitelé mají plnou kvalifikaci pro výuku svých předmětů.

 12. Naši absolventi jsou přijímáni na prestižní vysoké školy u nás i v zahraničí.

 13. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve všech vysokoškolských oborech. Studují zejména právo, ekonomické, technické a přírodovědní obory.

 14. Škola nabízí systém konzultací, který představuje efektivní podporu v případě nemoci nebo individuálního studia. Konzultace poskytují učitelé všem studentům dle jejich individuálních potřeb.

 15. Na nezávislém portálu www.gymplroku.cz se škola naposledy umístila na výborném 8. místě v rámci hodnocení všech gymnázií v kraji.