Přípravné kurzy k PZ

Přípravný kurz ke školní přijímací zkoušce z anglického jazyka
Přípravný kurz ke školní přijímací zkoušce z anglického jazyka se bude konat v rozsahu 6 - 8 vyučovacích hodin. Kurz je bezplatný pro všechny uchazeče, kteří podají přihlášku v rámci prvního kola přijímacího řízení. Termíny konání:  14.3., 21.3., 28.3. a 4.4. 2022 vždy od 14.40 - 16.10 hod..

Přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky se bude konat v rozsahu 6 - 8 vyučovacích hodin. Kurz je bezplatný pro všechny uchazeče, kteří podají přihlášku v rámci prvního kola přijímacího řízení. Termíny konání:  18.3., 25.3., 1.4. a 8.4. 2022 vždy od 14.30 - 16.00 hod..

Termíny jednotlivých setkání byly stanoveny tak, aby nezasahovaly do jarních prázdnin a zároveň těsně předcházely před samotnými přijímacími zkouškami. Filozofií našich přípravných kurzů je rekapitulace toho nejdůležitějšího na podkladě vzorových úloh (zadání přijímacích zkoušek z předchozích let, vlastní příklady).
     
Přihlášky do přípravných kurzů:
Zájemci o přípravné kurzy se hlásí elektronicky u asistentky školy - Bc. Ingrid Kohútové (Tel.: 774 730 056, kohutova@linguistic.cz). Přihlášky do přípravných kurzů přijímáme do 11. března 2022. V případě, že chcete přípravné kurzy (vybraný přípravný kurz) absolvovat a nepodáváte přihlášku na naši školu v prvním kole přijímacího řízení, je každý z výše uvedených přípravných kurzů zpoplatněn částkou ve výši 400,- Kč.