Přípravné kurzy k PZ

Přípravný kurz ke školní přijímací zkoušce z anglického jazyka
Přípravný kurz ke školní přijímací zkoušce z anglického jazyka se bude konat v rozsahu 6 - 8 vyučovacích hodin. Kurz je bezplatný pro všechny uchazeče, kteří podají přihlášku v rámci prvního kola přijímacího řízení. Termíny konání:  2.2., 16.2., 1.3. a 15.3. 2024 vždy od 17.00 - 18.30 hod.. Výuka probíhá on-line na platformě SKYPE nebo MS TEAMS (bude včas upřesněno). 

Přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky se bude konat v rozsahu 16 vyučovacích hodin. Kurz je bezplatný pro všechny uchazeče, kteří podají přihlášku v rámci prvního kola přijímacího řízení. Termíny konání:  31.1., 14.2., 21.2., 28.2., 6.3., 13.3., 20.3. a 27.3. 2024 vždy od 15.30 - 17.00 hod.. Výuka probíhá prezenčně ve škole!

Přípravný kurz k přijímací zkoušce z českého jazyka
Přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky se bude konat v rozsahu 16 vyučovacích hodin. Kurz je bezplatný pro všechny uchazeče, kteří podají přihlášku v rámci prvního kola přijímacího řízení. Termíny konání:  1.2., 15.2., 22.2., 29.2., 7.3. od 15.30 - 17.00 hod.,  14.3., 21.3. 2024 od 15.30 - 17.45 hod.. Výuka probíhá prezenčně ve škole!

Termíny jednotlivých setkání byly stanoveny tak, aby nezasahovaly do jarních prázdnin a zároveň těsně předcházely před samotnými přijímacími zkouškami. Filozofií našich přípravných kurzů je rekapitulace toho nejdůležitějšího na podkladě vzorových úloh (zadání přijímacích zkoušek z předchozích let, vlastní příklady).
     
Přihlášky do přípravných kurzů:
Zájemci o přípravné kurzy se hlásí elektronicky u asistentky školy - Bc. Ingrid Kohútové (tel.: 774 730 056, kohutova@linguistic.cz). Přihlášky do přípravných kurzů přijímáme do 26. ledna 2024. Při přihlášení prosím uveďte své jméno a příjmení, datum narození, telefonní kontakt, e-mailovou adresu a informaci, zda se na naši školu hlásíte v rámci prvního kola přijímacího řízení. Přijetí přihlášky bude obratem potvrzeno.

Uchazeči, kteří podají přihlášku v rámci prvního kola přijímacího řízení, uhradí poplatek ve výši 500,-Kč bez ohledu na počet přípravných kurzů. Tento poplatek jim bude vrácen po absolvování poslední výuky v přípravném kurzu.
      

V případě, že chcete přípravné kurzy (vybraný přípravný kurz) absolvovat a nepodáte přihlášku na naši školu v prvním kole přijímacího řízení, je každý z výše uvedených přípravných kurzů zpoplatněn částkou ve výši 500,- Kč.

Úhrada i vrácení poplatku probíhá výlučně bezhotovostně. Platební údaje budou každému zájemci o přípravný kurz zaslány obratem po přihlášení.