Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023

Obor: 79-41-K/41 Gymnázium (s povolením výuky vybraných předmětů v cizích jazycích), pro žáky z devátých tříd ZŠ. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro daný obor: 60

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia Jana Šabršuly.

Přijímací zkoušky 2023

Ve školním roce 2022/2023 budou uchazeči  o studium na naší škole konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Podmínkou pro přijetí ke studiu je vykonání školní přijímací zkoušky z anglického jazyka, která se skládá z písemné zkoušky. Školní přijímací zkouška se bude konat v rámci jednoho dne. Škola nestanovuje předem žádné minimum získaných bodů v případě školní přijímací zkoušky z anglického jazyka. Ukázková verze školní přijímací zkoušky z anglického jazyka včetně klíče je k dispozici zde.

Písemná část školní přijímací zkoušky z anglického jazyka je zaměřena na testování znalostí a dovedností v rámci požadovaného výstupu na úrovni A2 dle SERR. Test tedy obsahuje pouze takové otázky, které se zaměřují na standardní učivo ze základní školy.

Nad rámec přijímacích zkoušek doporučujeme každému uchazeči absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku, která není zaměřena na mapování znalostí, ale soustředí svou pozornost na vrozené dispozice k výuce cizích jazyků, schopnost improvizace a mapování bohatosti slovní zásoby. 

KRITÉRIA PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Termíny přijímací zkoušky druhého kola přijímacího řízení:

1. řádný termín       5. 5. 2023 
2. řádný termín       12. 5. 2023 
3. řádný termín       19. 5. 2023 
4. řádný termín       29. 5. 2023

Přihlášku ke studiu musí uchazeč odeslat/doručit osobně nejpozději jeden pracovní den před konáním přijímací zkoušky.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami ke všem přihláškám, které ve školách odevzdává pro první nebo druhé kolo přijímacího řízení, přikládá jedno totožné doporučení ŠPZ, které je mu vydáváno na základě jeho žádostipočet originálních vyhotovení doporučení je dán počtem přihlášek uplatněných uchazečem. Doporučení odevzdává spolu s přihláškou.

Dokumenty k přijímacímu řízení:

Přihláška ke studiu – pdf
Přihláška ke studiu – xls
Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek