Den otevřených dveří

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (15. 12. 2023) se uskuteční v prezenční i on-line podobě v době od 14.00 - 17.30 hod..   

Nenechte si ujít jedinečnou šanci absolvovat nejen DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ale zúčasnit se i zajímavé soutěže v anglické konverzaci pod vedením našich rodilých mluvčích, která probíhá dopoledne téhož dne. Obě akce na sebe vzájemně časově i obsahově navazují, strávit jeden celý den u nás znamená poznat, proč u nás následně studovat 4 roky! Zájemci o studium budou moci absolvovat jazykovou diagnostiku a zkrácenou verzi přijímacích zkoušek (M, ČJ a AJ). K zhlédnutí budou opět připraveny zajímavé prezentace a ukázkové hodiny pod vedením našich učitelů. Představí se rovněž rodilí mluvčí - manželé Hindsovi (AJ), dr. Juana Bolek (ŠJ) a další. V učebně přírodních věd si žáci budou moci vyzkoušet celou řadu pokusů.

Absolventi našeho gymnázia vnímají znalost cizích jazyků jako cestu k vyššímu profesnímu cíli, který ve většině případů jazykový není! Znalost cizích jazyků je dnes základním vstupním předpokladem pro jakoukoli práci. Naši absolventi studují širokou škálu vysokoškolských oborů (právo, medicína, přírodní vědy, ekonomie atd.), ti nejlepší pak i v zahraničí.

Pokud je vaše pojetí studia obdobné, máte vysoké cíle a chcete absolvovat kvalitní středoškolskou přípravu jako vstupenku na prestižní univerzitu, vítejte u nás! 


K dispozici budeme rovněž on-line prostřednictvím níže uvedených skypových účtů. Kontakty můžete samozřejmě využít i mimo den otevřených dveří:


Richard Adamus 
live:.cid.8cb08a726265c986

Na tomto účtu je k dispozici učitel naší školy, který Vám zodpoví veškeré případné dotazy týkající se požadavků na přijetí, přípravných kurzů, výběru studia cizích jazyků, školného atd..

Student GJŠ
live:.cid.13f039123a4b2d60
Zajímá Vás názor některého z našich studentů na studium u nás? Pak rozhodně využijte tento skypový účet. 

Mimo stanovený den otevřených dveří si každý zájemce může sjednat individuální termín návštěvy.

Nedílnou součástí individuální návštěvy školy může být:

  •  zodpovězení všech dotazů souvisejících se studiem
  •  diagnostika předpokladů ke studiu cizích jazyků
  •  návštěva přímo ve výuce

Individuální termín pro návštěvu školy si můžete domluvit u paní Bc. Ingrid Kohútové, tel.: 774730056, kohutova@linguistic.cz