Standardní výše školného

Škola sděluje standardní výši ročního školného vždy do 30. dubna pro následující školní rok sdělením na úřední desce školy.

 1. Ve školním roce 2010/2011 je standardní výše školného 15. 120,- Kč
 2. Ve školním roce 2011/2012 je standardní výše školného 15. 120,- Kč
 3. Ve školním roce 2012/2013 je standardní výše školného 15. 120,- Kč
 4. Ve školním roce 2013/2014 je standardní výše školného 15. 120,- Kč
 5. Ve školním roce 2014/2015 je standardní výše školného 15. 120,- Kč
 6. Ve školním roce 2015/2016 je standardní výše školného 15. 120,- Kč
 7. Ve školním roce 2016/2017 je standardní výše školného 15. 120,- Kč
 8. Ve školním roce 2017/2018 je standardní výše školného 15. 120,- Kč
 9. Ve školním roce 2018/2019 je standardní výše školného 15. 120,- Kč
 10. Ve školním roce 2019/2020 je standardní výše školného 15. 120,- Kč
 11. Ve školním roce 2020/2021 je standardní výše školného 15. 120,- Kč
 12. Ve školním roce 2021/2022 je standardní výše školného 15. 120,- Kč