AktualitySTUDIUM TŘETÍHO CIZÍHO JAZYKA

TŘETÍ CIZÍ JAZYK (2021/2022) – FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, PORTUGALŠTINA NEBO ITALŠTINA?? 


Počet jazyků na světě osciluje kolem šesti tisíc. Nikdo z nás nemá takovou kapacitu, aby zvládnul všechny. Jaké priority si tedy stanovit? Existují vědecké práce, které používají language power factor, tedy takový parametr, který v sobě skýtá všechna pro a proti, proč ten či onen jazyk studovat.

Nejedná se pouze o počet obyvatel, zásadní se rovněž využití jazyka v dané oblasti (např. francouzština je jazykem práva, umění, mody a kulinářství, němčina dominuje v logistice, španělština je naopak jazykem cestovního ruchu) a rozšíření jazyka po světě – v tomto smyslu např. čínština pokulhává, protože se oficiálně používá pouze v Číně.

Jako třetí cizí jazyk si naši studenti mohou zvolit některý z románských  jazyků. Proč jsme zvolili právě je? Hlavním argumentem je fakt, že všichni žáci našeho gymnázia již nějaký románský jazyk studují, a proto je pro ně velmi snadné přeskočit do podobného módu a učit se sice úplně něco nového, přitom však velmi podobného.

Podpoříme realizaci takové výuky třetího cizího jazyka, která bude nejvíce žádána, případně o kterou projeví zájem ti studenti, kteří vnímají studium jazyků jako svou prioritu a je to vidět na jejich dosavadních výsledcích.

Osobně pléduji za portugalštinu, perlu románských jazyků! Pár důvodů proč se portugalštině věnovat uvádím níže:

Portugalština je v našich končinách neobvyklým jazykem a přitom je to jazyk, kterým mluví 230 miliónů lidí nejen v Evropě, ale i v Africe a v Brazílii.

Portugalština je jazyk s velkým potenciálem.

Portugalsko je zajímavé svojí úchvatnou historií a kulturou. Angola i Mosambik jsou nádherné země s velkými ekonomickými možnostmi a Brazílie se řadí k nejrychleji se rozvíjejícím ekonomikám.

Portugalština vám otevře cestu k jiným románským jazykům.

Rozdíl mezi španělštinou a portugalštinou je menší než mezi češtinou a polštinou. Ne každý ví, že portugalština má také chrčivé „r“ a plno nosovek, takže se v jistém ohledu podobá francouzštině. Struktura všech románských jazyků je velmi podobná! Naučím se jeden a mám výborně našlápnuto k těm zbývajícím!

Portugalština je významně zastoupena v naší školní knihovně.

Máme k dispozici všechny nejmodernější učebnice k výuce portugalštiny, jak brazilské tak kontinentální verze. Materiály pořizujeme zejména u prestižního nakladatelství LIDEL, dále využíváme i české učebnice portugalštiny – zejména k obtížnějším pasážím gramatiky.

Portugalštinu učíme simultánně prostřednictvím angličtiny.

Snažíme se o to, abyste ve finále uměli portugalsky říct to, co již nyní zvládáte prostřednictvím angličtiny nebo francouzštiny. Rovněž výklad k výuce portugalštiny je veden anglicky/francouzsky, později samozřejmě portugalsky, vždy v závislosti na skladbě studentů!
zpět