Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Řády

Školní a klasifikační řád platný od 1.9.2017

Pravidla pro vstup do budovy školy

Směrnice k poskytování placených služeb nad rámec školného

Pokyn jednatele pro organizaci - výkon zkoušky v náhradním termínu

 Volební řád pro volbu školské rady

 Jednací řád školské rady

 Řád pracovny chemie a fyziky

 Řád školní tělocvičny

 Organizačni řád