Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  
 Oznámení o konání komisionálních zkoušek a NTH (náhradní termín hodnocení)

Všichni žáci, kteří na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 neprospěli nebo nebyli hodnoceni, konají komisionální zkoušku/náhradní termín hodnocení dne 28. 8. 2020 od 9.00 hod. v jazykové laboratoři. Obsahem zkoušky je vždy učivo daného pololetí (II. pololetí školního roku 2019/2020), forma zkoušky - písemný test v rozsahu 45 minut/1 předmět. Na zkoušky se prosím dostavte min. 10 před jejich začátkem. Zkoušky jsou zpoplatněny v souladu s vnitřními předpisy školy. 

  

 
Novinky
Důležitá sdělení