Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Přijímací zkoušky nanečisto 2021

Škola pořádá přijímací zkoušky nanečisto z anglického jazyka pro žáky 9. tříd, které plní hned několik cílů. Jednak tvoří nedílnou součást přípravy, zmapují dosavadní znalosti a dovednosti uchazeče, navíc odbourávají pocit strachu z něčeho, co doposud žáci nezažili. Testová zadání obsahově i formálně odpovídají jazykovým zkouškám na úrovni A2, kterou běžně bez větších problémů dosahuje absolvent základní školy.

Naše přijímací zkoušky nanečisto se v mnohém liší: ihned po absolvování testu bude následovat výkladová část. Všechny testové úlohy budou podrobně rozebrány a vysvětleny – cílem je, abyste odcházeli s pocitem, že většině otázek jste opravdu porozuměli.


KDY?

19. února 2021 od 8.00 – 11.00 hod.

KDE?

Budova B (učebna IVT)

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • test z anglického jazyka v rozsahu 45min (poslech, čtení, psaní)
  • po absolvování testu učitel s uchazeči všechny otázky projde, vysvětlí dané jevy a zkusí další podobné příklady s tím, že zodpoví případné dotazy žáků
  • komentované výsledky testu bude škola zasílat elektronicky na e-mailovou adresu uchazeče do 22. února 2021


KOLIK BUDU PLATIT?

  • přijímací zkoušky jsou bezplatné
  • bezplatné jsou rovněž i přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (pro zájemce, kteří podají na naši školu přihlášku v prvním kole přijímacího řízení)


JAK A DO KDY SE MÁM PŘIHLÁSIT?

  • mezní termín přihlášení je 17. února 2021
  • Na přijímací zkoušky nanečisto se zájemce hlásí u asistentky školy – paní Ingrid Kohútové (Tel.: 774 730 056, kohutova@linguistic.cz). Při přihlášení prosím uveďte své jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu. Přijetí přihlášky bude potvrzeno.

 
Novinky
Důležitá sdělení