Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

    Přijímací zkoušky nanečisto 2019

Pořádáme přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 9. tříd, které plní hned několik cílů. Jednak tvoří nedílnou součást přípravy, zmapují dosavadní znalosti a dovednosti uchazeče o středoškolské studium, zejména pak u uchazečů odbourávají pocit strachu z něčeho, co doposud nezažili. Testová zadání obsahově i formálně odpovídají těm, která tvoří CERMAT. Naše přijímací zkoušky nanečisto se v mnohém liší: ihned po  absolvování testu bude následovat výkladová část. Všechny testové úlohy budou podrobně rozebrány a vysvětleny – našim cílem je, abyste odcházeli s pocitem, že většině otázek jste opravdu porozuměli.

KDY?   

8. února 2019 – organizační schéma

KDE?

Budova A (přírodovědná učebna)  

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • testy ze tří předmětů – z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka
  • je možné absolvovat pouze vybrané testy (např. M) nebo celou sadu testů, tedy reálná simulace přijímacích zkoušek na našem gymnáziu
  • po absolvování všech testů učitelé s uchazeči všechny testy projdou, vysvětlí dané jevy, zkusí další podobné příklady a hlavně odpoví na dotazy
  • výsledky bude škola zasílat elektronicky na e-mailovou adresu uchazeče do 15. února 2019
  • uchazečům jsou přidělena registrační čísla, pod kterými škola výsledky zveřejní i na webu školy rovněž do 15. února 2019. Každý uchazeč tak může vidět, jak  se v porovnání s ostatními umístil – jednoduše a anonymně 

KOLIK BUDU PLATIT?

  • přijímací zkoušky nanečisto jsou bezplatné, pokud se na naši školu hlásíte v prvním kole přijímacího řízení. V opačném případě je cena 100,- Kč bez ohledu na počet testů. Poplatek se hradí v den konání při registraci
  • bezplatné jsou rovněž i přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (pro zájemce, kteří podají na naši školu přihlášku v prvním kole přijímacího řízení)

    JAK A DO KDY SE MÁM PŘIHLÁSIT?

  • mezní termín přihlášení je 6. února 2019
  • na přijímací zkoušky nanečisto se zájemce hlásí elektronicky na e-mailovou adresu gjs.adamusova@seznam.cz nebo prostřednictvím sms (tel. 777193881) - uvede své jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, zkratky předmětů, ze kterých chce testy absolvovat (M, ČJ, AJ). Přijetí přihlášky bude potvrzeno
  • v případě, že hodláte přijímací zkoušky nanečisto absolvovat bezplatně, musí být škole nejpozději do doby konání přijímacích zkoušek nanečisto doručena přihláška ke studiu pro I. kolo přijímacího řízení.