Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  
  •  

 

 Den otevřených dveří

V pohodové atmosféře Vánoc jsme na naší škole uspořádali den otevřených dveří. Zájemci o studium mohli absolvovat jazykovou diagnostiku a zkrácenou verzi přijímacích zkoušek (M, ČJ a AJ). K zhlédnutí byly připraveny dvě prezentace: The USA Christmas (pod vedením Briany Cesany, B.Ed.) a Vánoce ve Španělsku a Portugalsku (pod vedením Mgr. Denisy Kasíkové). V učebně přírodních věd si žáci mohli vyzkoušet celou řadu pokusů. Absolventi našeho gymnázia vnímají znalost cizích jazyků jako cestu k vyššímu profesnímu cíli, který ve většině případů jazykový není! Znalost cizích jazyků je dnes základním vstupním předpokladem pro jakoukoli práci. Naši absolventi studují širokou škálu vysokoškolských oborů (právo, medicína, přírodní vědy, ekonomie atd.), ti nejlepší pak i v zahraničí.

Pokud Vám to 22. prosince 2017 nevyšlo se k nám podívat, můžete si objednat individuální termín pro návštěvu školy (tel.: 774 730 056, paní Ingrid Kohútová), využít můžete rovněž interaktivní formulář