Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

 

PŘIJÍMací řízení 2020/2021

STUDIJNÍ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE  2020/2021

Čtyřleté studium (max. 30 žáků)

      Obor 79-41-K/41 Gymnázium (s povolením výuky vybraných předmětů v cizích jazycích), pro žáky z devátých tříd ZŠ. 

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia Jana Šabršuly.

 Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení 

Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška. Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kromě jednotné zkoušky je nedílnou součástí přijímacích zkoušek také školní zkouška z anglického jazyka (test - přijímací zkoušky AJ). Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Na www.cermat.cz v sekci přijímací řízení naleznete ilustrační testy a katalog požadavků k přijímací zkoušce.  

Termíny přijímací zkoušky:

1. řádný termín          14. 4. 2020  (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín          16. 4. 2020  (na škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí)

Přihlášku ke studiu musí uchazeč odevzdat nejpozději 1. března 2020.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami ke všem přihláškám, které ve školách odevzdává pro 1. kolo přijímacího řízení, přikládá jedno totožné doporučení ŠPZ, které je mu vydáváno na základě jeho žádostipočet originálních vyhotovení doporučení je dán počtem přihlášek uplatněných uchazečem. Doporučení odevzdává spolu s přihláškou (nejpozději 1. března 2020).

Gymnázium Jana Šabršuly pořádá pro zájemce o studium:

 a)       přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, které budou zahájeny v týdnu od 24. února 2020,

b)      přijímací zkoušky nanečisto, které se konají 14. února 2020.  Na přijímací zkoušky nanečisto se zájemce hlasí elektronicky na e-mailovou adresu kohutova@linguistic.cz - uvede své jméno a příjmení, datum narození a svou e-mailovou adresu. Zkoušky jsou bezplatné pro všechny zájemce, kteří podají na naši školu přihlášku v rámci prvního kola přijímacího řízení, v opačném případě je nutné uhradit poplatek ve výši 100,- Kč. Na zkoušky se můžete přihlásit do 12. února 2020. Harmonogram o organizaci zkoušek obdržíte po přihlášení. 

 Užitečné odkazy a legislativa k přijímacímu řízení:

Průvodce přijímacím řízením

Školský zákon – přijímací řízení

Vyhláška k přijímacímu řízení

Přihláška ke studiu – pdf

Přihláška ke studiu – xls

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek