Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Název školy: Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Adresa školy: Mládí 726, Orlová – Lutyně, 735 14

Pro návštěvy je škola přístupna bočním vstupem do pavilonu B (u Městského úřadu - odbor dopravy)  - příjezd je možný z ulice kpt. Jaroše, parkování doporučujeme u panelové zástavby. 

Zadání pro navigační systém: ul. kpt Jaroše 1391, Orlová - Lutyně

Email školy: gymnazium@linguistic.cz

ID Schránky: tgf9b3m

Telefon:

Mgr. Jarmila Adamusová, jednatelka a ředitelka školy - 774 730 056 

Mgr. Richard Adamus,Ph.D., zástupce ředitelky pro humanitní vzdělávání - 777 193 881

Mgr. Barbora Paulíková, zástupce ředitelky pro přírodovědné vzdělávání - 773 177 582

Ingrid Kohútová, asistentka vedení - 774 730 056

 

 

 

 

Studijní obor:
Gymnázium (jazykové zaměření) – čtyřleté denní studium pro žáky ZŠ, kteří úspěšně ukončili 9. třídu. Na základě povolení MŠMT má škola právo vyučovat vybraným předmětům v anglickém a francouzském jazyce. Škola aktivně využívá metodu CLIL - integrace obsahu všeobecně vzdělávacího předmětu a cizího jazyka.

Učební dokumenty:
Na Gymnáziu Jana Šabršuly s.r.o. se od 1. září 2008 vyučuje podle školního vzdělávacího programu.

Standardní výše školného pro 1 školní rok: 0 - 15 120,- Kč dle aktuální nabídky pro daný školní rok.

Číslo účtu: 2617269359/0800
IČO: 26867940
IZO: 150078340

 
Novinky
Důležitá sdělení