Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Dotazy a odpovědi

Není jazykové zaměření na úkor jiných předmětů? Je učební plán harmonicky sestaven?

Žádný předmět není postaven v našem učebním plánu na periferii zájmu, ani to tak být nemůže, neboť každé gymnázium musí vyučovat všechny předepsané všeobecně vzdělávací předměty a navíc dodržovat minimální obsahový standard. Taky nikdo nemůže spoléhat na fakt, že student, který přijde se zájmem studovat jazyky na naši školu, si tento zájem zachová. V mnoha případech se stalo, že ze zarytého lingvisty se stal přírodovědec a není to vůbec na škodu. Z praktického hlediska uplatnitelnosti na trhu práce taky není možné, aby výborný matematik neuměl žádný cizí jazyk a naopak. Profilace tedy nijak nenarušuje harmonický rozvoj žáka ve všech vzdělávacích oblastech. Znalost cizích jazyků je dnes vyžadována napříč profesemi.

Jak se tedy konkrétně realizuje jazykové zaměření?

V první řadě je výuka prvního a druhého cizího jazyka posílena už v samotném učebním plánu. Angličtina je vždy první cizí jazyk pro všechny studenty a její průměrná dotace je 6 vyučovacích hodin týdně. V případě druhého cizího jazyka je průměrná dotace 4 hodin týdně. Dále je jazykové zaměření zdůrazněno možností absolvovat výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce a nově zavedeným nepovinným předmětem – jazyková certifikace, který je zaměřen na intenzivní přípravu pro zvládnutí jazykové zkoušky na min. úrovni B2. 

V jakých předmětech a od kterého ročníku probíhá výuka předmětů v angličtině?

Nejprve je nutné zdůraznit, že CLIL (výuka všeobecně vzdělávacího předmětu v AJ) se realizuje od 3. ročníku. První dva ročníky studia slouží k vybudování solidního základu všeobecného jazyka. Dle personálních možností školy probíhá výuka min. ve dvou předmětech. Ve školním roce 2017/2018 probíhá výuka D a ZSV v AJ. 

Jak probíhá výuka vybraných předmětů v angličtině?

Naše škola používá publikace (soubory pracovních listů), které vytvořili naši vyučující daných předmětů za podpory projektu z ESF. Text pro výuku je zpracován v angličtině tak, aby byl snadno srozumitelný, často je součástí zrcadlový překlad nebo slovník odborných výrazů. Vyučující používá mateřský i cizí jazyk v závislosti na obtížnosti tématu. Pokud žák absolvuje výuku daného předmětu v angličtině, musí zvládnout stejný objem znalostí jako ten žák, který absolvoval výuku v českém jazyce.

Kteří rodilí mluvčí působí na gymnáziu?

V případě anglického jazyka probíhá výuka tak, že 5 - 6 vyučovacích hodin si mezi sebe dělí 2 vyučující – každý z nich je zodpovědný za výuku vybrané dovednosti (souboru dovedností). Rodilí mluvčí logicky zodpovídá za výuku dovednosti mluvení a poslechu. Je nutné vyzdvihnout, že všichni naši rodilí mluvčí jsou profesionálové, jazyk nejen ovládají, ale umějí jej i vyučovat, což jsou dvě odlišné schopnosti. V současné době působí na naší škole 2 rodilí mluvčí: anglický jazyk vyučuje paní Briana Cesany, B.Ed., španělský jazyk vyučuje PhDr. Juana Matouš Reyes.

 
Novinky
Důležitá sdělení