Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Přípravné kurzy 2020

Škola organizuje přípravné kurzy ze všech předmětů, ze kterých každý uchazeč koná písemné přijímací zkoušky - anglický jazyk, český jazyk a matematika. Pro uchazeče, kteří se hlásí na naši školu v rámci prvního kola přijímacího řízení, platí, že veškeré přípravné kurzy jsou bezplatné. Uchazeči, kteří se chtějí přípravných kurzů účastnit, ale přihlášku na naši školu v rámci I. kola nepodají, uhradí poplatek 500,-Kč/1 kurz.

Každý přípravný kurz zahrnuje minimálně 4 semináře, v případě nutnosti bude výuka rozšířena. Vše závisí na skladbě účastníků přípravných kurzů, jejich znalostech a dovednostech. Škola bude realizovat přípravný kurz pro vybraný předmět, pokud o něj projeví zájem alespoň 5 uchazečů. 

Zájemci o přípravné kurzy se hlásí u garanta přípravných kurzů – Dr. Richarda Adamuse, tel.: 777 193 881, gjs.adamusova@seznam.cz. Přihlásit se každý uchazeč může prostým e-mailem nebo sms, vždy je nutné uvést následující údaje: jméno a příjmení, adresu, tel. a mailový kontakt a zkratky předmětů, ze kterých chce kurz absolvovat. Každá přihláška bude zpětně potvrzena. První seminář u každého předmětu se zahajuje registrací 20 minut před zahájením. V případě, že hodláte přípravný kurz/kurzy absolvovat bezplatně, musí být nejpozději do doby registrace k přípravnému kurzu škole doručena přihláška ke studiu pro I. kolo přijímacího řízení. 

Přihlášky do přípravných kurzů škola přijímá do 21. února 2020.

Přípravné kurzy budou probíhat v následujících termínech pod vedením našich zkušených pedagogů:

Matematika - zahájení dne 25. února 2020 od 15.00 hod. - 16.30 hod., vede Mgr. Barbora Paulíková, bude probíhat vždy v úterý ve stejném čase.

Anglický jazyk - zahájení dne 24. února 2020 od 15.00 hod. - 16.30 hod., vede Mgr. Richard Adamus, Ph.D. a Petra Hinds, M.Sc.,  bude probíhat vždy v pondělí ve stejném čase.

Český jazyk - zahájení dne 27. února 2020 od 15.00 hod. - 16.30 hod., vede Mgr. Jan Stejskal, bude probíhat vždy ve čtvrtek ve stejném čase.