Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Jaké školné budu platit?

Uchazeči, kteří podají přihlášku na naši školu v rámci I. kola přijímacího řízení, školné neplatí po celou dobu čtyřletého studia při splnění následujících podmínek:

1. v průběhu studia žák nesmí být hodnocen z žádného předmětu na žádném vysvědčení známkou dostatečný nebo nedostatečný,

2. v průběhu studia nesmí být žáku uloženo žádné výchovné opatření (např. důtky, snížený stupeň z chování).  

Přihlásit se na naši školu v prvním kole se opravdu vyplatí, každý přijatý student získává navíc možnost zapůjčení základní sady učebnic zdarma a možnost studia třetího cizího jazyka jako nepovinného předmětu.

V dalších kolech přijímacího řízení škola žádné bonusy neposkytuje.