Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Učební plán

 

Předmět Ročník   Celkem
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 5 14
Cizí jazyk 1 4 5 5 6 20
Cizí jazyk 2 4 4 4 4 16
Základy společenských věd 2 2 2 2 8
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 0 0 4
Matematika 4 3 3 4 14
Fyzika 2 2 2 0 6
Biologie 2 2 2 2 8
Chemie 2 2 2 0 6
Informatika a výp. technika 2 2 0 0 4
Estetická výchova 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět 1 0 0 3 3 6
Volitelný předmět 2 0 0 3 3 6

         
Celkem 33 33 33 33 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novinky
Důležitá sdělení