Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Učební plán

 

Předmět Ročník   Celkem
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 4 5 15
Cizí jazyk 1 5 5 5 6 21
Cizí jazyk 2 4 4 4 4 16
Základy společenských věd 1 2 2 2 7
Dějepis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 1 0 5
Matematika 4 3 3 4 14
Fyzika 2 2 2 0 6
Biologie 2 2 2 2 8
Chemie 2 2 2 0 6
Informatika a výp. technika 2 2 0 0 4
Estetická výchova 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelný předmět 1 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 2 0 0 2 2 4
Volitelný předmět 3 0 0 0 2 2
Celkem 33 33 33 33 132