Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

      PROČ STUDOVAT U NÁS?    

     NAŠE FILOZOFIE 

Dosažení Vašeho úspěchu je pro nás nejlepší odměnou! Zaměřujeme se zásadně na dva důležité mezníky ve Vašem životě: úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky a přijetí na vysokou školu v ČR nebo v zahraničí. Znalosti a dovednosti, které získáte během čtyřletého studia, Vám zajistí otevřené dveře v mnoha oborech. Naši absolventi rozhodně nestudují jen humanitní a lingvistické obory, úspěšně se uplatňují i v oborech ekonomických a přírodovědných. Absolventi, kteří studium ukončili ve školním roce 2016/2017, jsou jasným důkazem naší filozofie, že ovládání cizích jazyků není cílem studia na naší škole, ale cestou k jinému cíli, neboť znalost cizích jazyků je nezbytná pro všechny obory napříč profesemi.   

BEZPLATNÉ STUDIUM

Čtyřleté studium je bezplatné, pokud podáte přihlášku na naši školu v prvním kole přijímacího řízení a po celou dobu studia budete dodržovat prospěchová kritéria. V rámci prvního kola přijímacího řízení dále bezplatně všem uchazečům garantujeme: a) zapůjčení základní sady učebnic po celou dobu studia, b) možnost absolvovat výuku třetího cizího jazyka v průběhu studia, c) možnost účastnit se přípravných kurzů k přijímacím zkouškám a přijímacích zkoušek nanečisto.

STUDIUM CIZÍCH JAZYKŮ JE ZÁKLAD VŠEHO  

Jsme první a jediné gymnázium na Karvinsku s nejširší nabídkou výuky cizích jazyků. Kromě angličtiny (první cizí jazyk), student absolvuje výuku druhého cizího jazyka dle vlastního výběru (němčina, francouzština, španělština, ruština). Výuka cizích jazyků probíhá formou team teachingu – více učitelů vyučuje danému jazyku (např. rodilý mluvčí vyučuje dovednostem mluvení a poslechu, český učitel pak dovednostem psaní, čtení a gramatice). Každého studenta tak vyučují cizí jazyk minimálně dva učitelé. Kombinace českého učitele a rodilého mluvčího je základem úspěchu při zvládnutí každého cizího jazyka. Studium třetího cizího jazyka je nepovinné a bezplatné (pro uchazeče přijaté v 1. kole), pokud student výuku pravidelně navštěvuje a absolvuje předepsané testy na min. 60%. Nabídka zahrnuje např. PORT a IT.
 

RODILÍ MLUVČÍ A KOMORNÍ PROSTŘEDÍ

Jsme první a jediné gymnázium na Karvinsku, které permanentně využívá kvalifikované rodilé mluvčí pro výuku cizích jazyků. Na pozici učitele zásadně přijímáme pouze kvalifikované učitele s vysokou mírou pracovního nasazení. Nemalý důraz klademe na vytváření partnerského prostředí - všem studentům pomáháme rozvíjet jejich talent v rámci nepovinných předmětů (malé studijní skupiny – 3 až 5 zájemců), poskytujeme rovněž konzultace v případě přechodných neúspěchů ve studiu nebo po dlouhodobé nemoci. Naši učitelé jsou talentovaní a empatičtí profesionálové.

VÝUKA VYBRANÝCH PŘEDMĚTŮ V ANGLIČTINĚ 

Jsme první a jediné gymnázium na Karvinsku s nejširší nabídkou výuky vybraných předmětů v  cizích jazycích (např. biologie, dějepis nebo základy společenských věd v anglickém jazyce). Výuka probíhá na základě povolení MŠMT – tzv. bilingvní sekce. V rámci projektu CLIL DATABASE učitelé našeho gymnázia vytvořili unikátní sadu učebnic pro výuku fyziky, matematiky, biologie, dějepisu a základů společenských věd v anglickém jazyce, pro výuku základů společenských věd ve španělském jazyce a informačních technologií ve francouzském jazyce. Celorepublikové postavení školy v rámci metody CLIL (výuka v cizím jazyce) zdůraznila i poslední inspekční zpráva ČŠI.

PŘÍPRAVA A SLOŽENÍ JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK PŘÍMO VE ŠKOLE

V úzké spolupráci se zřizovatelem školy připravujeme naše studenty dle zájmu na všechny druhy státních jazykových zkoušek od úrovně B2 výše. Od září 2017 je naše gymnázium rovněž partnerskou školou autorizovaného centra CAMBRIDGE P.A.R.K. - přímo ve škole je tak možné absolvovat státní jazykové zkoušky a mezinárodní zkoušky. Podrobnější informace o rozdílech mezi jednotlivými typy zkoušek a jejich využitelnosti jsou zveřejněny na stránkách zřizovatele naší školy.