Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  


Nejsme jazyková škola, ale jazykové gymnázium, které Vás připraví na jakékoli vysokoškolské studium

Našich 15 NEJ 

1.  Školné u nás neplatí ti, kteří se rádi učí!  

2.  Jsme první a jediné gymnázium na Karvinsku s nejširší nabídkou výuky cizích jazyků. Kromě angličtiny (první cizí jazyk) student absolvuje výuku druhého cizího jazyka dle vlastního výběru (němčina, francouzština, španělština, ruština). Studium třetího cizího jazyka je zdarma a je nepovinné -  nabídka zahrnuje portugalštinu, italštinu, čínštinu a jiné jazyky.

3.  Jako jediná škola v ČR aplikujeme simultánní metodu výuky cizích jazyků – prostřednictvím angličtiny se student učí jiný cizí jazyk angličtině podobný (např. francouzštinu).

4.  Jsme první a jediné gymnázium na Karvinsku, které permanentně využívá rodilé mluvčí pro výuku cizích jazyků. Rodilý mluvčí vyučuje studenty po celou dobu studia.

5.  Jsme první a jediné gymnázium na Karvinsku s nejširší nabídkou výuky vybraných předmětů v cizích jazycích (např. dějepis nebo základy společenských věd v anglickém jazyce).  

6.  Jsme jediná škola na Karvinsku, která studenty připravuje a v případě úspěchu i uděluje  jazykové zkoušky na úrovni B2 – C2.

7.  Od dubna 2020 jsem autorizovaným zkušebním centrem mezinárodní zkoušky TOLES z právnické angličtiny.

8.  Škola se zapojila do řady projektů – v rámci projektu CLIL DATABASE učitelé našeho gymnázia vytvořili unikátní sadu učebních materiálů pro výuku Fy, M, Bi, D a ZSV v anglickém jazyce, pro výuku ZSV ve španělském jazyce a IVT ve francouzském jazyce.

9.  Výuka cizích jazyků probíhá formou TEAM TEACHING – více učitelů vyučuje daný předmět, dělí si kompetence a společně se podílejí i na hodnocení. Každého studenta tak vyučují anglický jazyk minimálně dva učitelé - rodilý mluvčí a český učitel s plnou kvalifikací. Kombinace českého učitele a rodilého mluvčího je základem výborného úspěchu při studiu jakéhokoli cizího jazyka.

10. Jsme komorní rodinná škola s nízkým počtem žáků ve studijních skupinách. Zdůrazňujeme individuální přístup, nadstandardně dělíme výuku cizích jazyků a maximálně se věnujeme talentovaným žákům.

11.  Všichni naši učitelé jsou plnou kvalifikaci pro výuku svých předmětů.

12.  Naši absolventi jsou přijímáni na prestižní vysoké školy u nás i v zahraničí.

13.  Naši absolventi nacházejí uplatnění ve všech vysokoškolských oborech. Studují zejména právo, ekonomické, technické a přírodovědní obory.

14. Škola nabízí systém konzultací, který představuje efektivní podporu v případě nemoci nebo individuálního studia. Konzultace poskytují učitelé všem studentům dle jejich individuálních potřeb.

15. Na nezávislém portálu www.gymplroku.cz se škola naposledy umístila na výborném 8. místě v rámci hodnocení všech gymnázií v kraji.           


 
Novinky
Důležitá sdělení