Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  
  •  

 

V souladu s § 69 odst.7 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanovujeme termíny opravných zkoušek takto:

 
a) 29. 8. 2018 v 8.00 hod.  - opravná zkouška ze ZSV 
    
      forma zkoušky: písemný test (45 minut)  

      specifikace učiva:

  
      Renesanční filozofie 
      Vědecká revoluce a Francis Bacon 
      Novověká filozofie (Racionalismus a empirismus, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume,      Hobbes). 
 
b) 30. 8. 2018 v 8.00 hod.  - opravná zkouška ze SD
 
     forma zkoušky: písemný test (45 minut)  
     specifikace učiva: maturitní otázky (1 - 15 včetně) + následující okruhy:
  
     Velká francouzská revoluce 
     Židé ve středověku a novověku 
     Napoleon 
     Průmyslová revoluce 
     Válka Jihu proti Severu 

Obě opravné zkoušky se konají v jazykové laboratoři - pav. B.