Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 
Na základě daných kritérií škola vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Prosíme všechny zájemce o studium, aby postupovali podle zveřejněného dokumentu. V rámci druhého kola se přijímací zkouška skládá výlučně z komplexní jazykové ústní diagnostiky z českého a anglického jazyka. Písemné testy obdobné jednotným přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka se nekonají, uchazeč je však povinen doložit výpis výsledků z didaktických testů jednotné přijímací zkoušky. Výše školného je stanovena individuálně na základě osobního jednání s vedením školy - bezplatné studium pro nadané žáky je samozřejmostí. 
 
Každý zájemce má možnost absolvovat přijímací řízení v jednom z pevně stanovených termínů, případně je možné  sjednat si  individuální termín přijímacího řízení. Kontaktní osoba: paní Ingrid Kohútová, tel.: 774 730 056, kohutova@linguistic.cz.
 
Pevně stanovená data druhého kola přijímacího řízení:
a) 23. června 2020 (10.30 - 11.30 hod.)
b) 26. června 2020 (10.30 - 11.30 hod.) 
c) 30. června 2020 (10.30 - 11.30 hod.) 
d)  3. července 2020 (10.30 - 11.30 hod.)  
 
Ve škole probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Vstupujte prosím do školy z ulice kpt. Jaroše, přijímací řízení se koná v pavilonu B, který je označen názvem školy zřizovatele (Linguistic - Jazyková škola právem státní jazykové zkoušky). 
 

Spolupracujeme s těmito institucemi: