Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

HARMONOGRAM ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

 

Vážení rodiče, milí studenti,

věnujte prosím patřičnou pozornost níže uvedeným informacím, které se vztahují k prvním dnům výuky v novém školním roce.

Informace k testování

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě.

Termíny testování: 1., 6. a 9. září 2021

Testování žáků probíhá v učebně 2A - B7 (Učebna u vstupu do pavilonu B.)

Testování nepodstupují žáci, kteří

-          splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),

-          prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),

-          doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

1. 9. 2021 středa  

s sebou: poznámkový blok, psací potřeby, peníze na pořízení učebnic v rámci burzy

7:30 - 8:00 příchod do školy (vstup zásadně zadním vchodem z ulice kpt. Jaroše, naproti Odboru dopravy Městského úřadu Orlová). Ihned po příchodu vstupuje žák do testovací místnosti, kde se podrobí testu, případně předloží doklad, na základě kterého se testování podrobit nemusí.  

8:15 – 9:30 seznámení s organizací školního roku a dokumenty školy (řády, směrnice atd.)

9:30 – 9:45 přestávka (žáci mohou využít pro návštěvu sekretariátu, automaticky každý žák dostane dvě potvrzení o studiu)

10:00 – 10:20 burza učebnic (učebna přírodních věd)

10.20 – 12.00 návštěva sekretariátu (řešení specifických požadavků)

Poznámka: školní výdejna bude v provozu od 6. září, objednat obědy je nutné nejpozději do pátku 3. září do 10.00 hod. Cena obědu je 30,- Kč.

od 2. 9.

Výuka probíhá dle rozvrhu. Žáci prvního ročníku dostávají rozvrh vytištěný hned první den výuky, ostatní žáci budou mít rozvrh zpřístupněný v systému. Probíhají úvodní hodiny předmětů dle rozvrhu: seznámení s obsahem předmětu a pomůckami, které budou žáci v průběhu roku v jednotlivých předmětech potřebovat.

Podrobné informace (prováděcí ministerský pokyn) k testování naleznete zde.

Těšíme se na Vás! 

 

 

Spolupracujeme s těmito institucemi:

Linguistic - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v.o.s. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Orlová-Lutyně Mládí 726okres Karviná, příspěvková organizace

 
Novinky
Důležitá sdělení