Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

SEMINÁŘ  Z  NANOTECHNOLOGIÍ

      Dne 4.3.2015 se vybraní žáci zúčastnili Semináře z nanotechnologií, který pořádala VŠB-TUO v rámci projektu Zlepši si techniku.

      Seminář byl rozdělen do dvou částí - přednášku a návštěvu laboratoří. Cílem přednášky bylo přiblížit studentům obor nanotechnologie a jeho aplikaci v praxi. Poté studenti navštívili některé vybrané laboratoře. Měli možnost se seznámit s testováním některých materiálů (např. materiálů používaných při výrobě brzdových destiček), viděli práci s elektronovým mikroskopem, přípravu nanočástic zlata pomocí rozsivek, přesnou analýzu některých materiálů.
Exkurze se setkala s velkým zájmem. Žáci se již nyní těší na další podobnou vzdělávací akci.

 

GIN, PAU 

 
Novinky
Důležitá sdělení