Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Dne 4.3.2015 se vybraní žáci zúčastní Semináře z nanotechnologií pořádaného VŠB-TUO v rámci projektu ZLEPŠI SI TECHNIKU

" Cílem semináře je představit studentům základy nanotechnologií, charakteristické vlastnosti nanomateriálů a vybrané aplikace v medicíně, materiálových vědách a dalších oblastech lidské činnosti. V laboratořích proběhnou názorné ukázky chování nanomateriálů a vybraných metod používaných pro charakterizaci nanomateriálů."

Před účastí na daném semináři učitelé chemie a fyziky žáky pro lepší porozumění daných témat semináře teoreticky připraví. 

 
Novinky
Důležitá sdělení