Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

ÚSTAV  MOLEKULÁRNÍ  GENETIKY  PRAHA

            Dne 31.10.2014 se vybraní studenti II., III. a IV.ročníku zúčastnili exkurze do ÚMG Praha. Náš program byl rozdělen do šesti bloků. Začal úvodním slovem pana ředitele, který nás seznámil s chodem, zaměřením a financováním. Představil nám také výstavbu nového centra. Průvodce nás pak prováděl jednotlivými laboratořemi a částmi ÚMG. Shlédli jsme velice poutavou přednášku o žírných buňkách, v laboratoři onkologie jsme viděli vzorky některých tkání a mohli jsme diskutovat o buněčné terapii. Velký úspěch sklidil "bublinkovač" z tekutého dusíku a robotické pracoviště zkoumající vlastnosti mnoha organických látek ať přírodních či vyrobených uměle. Měli jsme možnost navštívit laboratoř, kde jsme pozorovali živou kulturu trypanosomy a počítali prvoky v Burketově komůrce.Velmi zajímavá byla práce s fluorescenčním mikroskopem.

            Po exkurzi v ÚMG Praha jsme jeli do Muzea čokolády, kde jsme měli možnost dovědět se něco o historii čokolády. Naši prohlídku završila ukázka výroby čokoládových pralinek s miniochutnávkou. Nakonec jsme navšítivili Staroměstské náměstí a procházka po Václavském náměstí a večerní Prahou byla pěknou tečkou po dlouhém dni.

 
Novinky
Důležitá sdělení