Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

EXKURZE  (III. a IV.ročník)

 

ÚSTAV  MOLEKULÁRNÍ  GENETIKY  AV ČR PRAHA

Datum : 31.10.2014

Místo : ÚMG Praha 4-Krč

Program :  

a) ÚMG  Praha

10:30-11:00:

Úvod ředitele

 11:00-11:30:

 IV.ODDĚLENÍ MOLEKULÁRNÍ A BUNĚČNÉ IMUNOLOGIE

Trypanosoma brucei brucei-kultivace a dlouhodobé uchovávání

 11:30-12:00:

VI. ODDĚLENÍ  SIGNÁLNÍ  TRANSDUKCE

Žírná buňka-ochránce i zabiják

 12:00-13:00:

Oběd

 13:00-13:30:

VIII. ODDĚLENÍ  NÁDOROVÉ  IMUNOLOGIE

Mechanismy úniku nádorových buněk imunitní odpovědi

 13:30-14:30:

XI.ODDĚLENÍ BUNĚČNÉ DIFERENCIACE A CZ-OPNSCREEN

Hledání jehly v kupce sena (metody vyhledávání nových léků)

 14:30-15:00:

II. SERVISNÍ  LABORATOŘ  MIKROSKOPIE  A  PRUTOKOVÉ  CYTOMETRIE

Konfokální mikroskopie a průtoková cytometrie

b) Muzeum čokolády Praha:

Jako sladkou tečku za naší exkurzí navštívíme Muzeum čokolády v Praze, kde budeme absolvovat komentovanou prohlídku s ochutnávkou a workshopem.

 Bližší informace o organizaci akce: kabinet biologie

 

 

 

 
Novinky
Důležitá sdělení