Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

      1.ročník

      GEOGRAFIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 1 – fyzickogeografická část 

Prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc., Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

SPN 2001

 

GEOGRAFIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 1 - socioekonomická část


Doc. RNDr. Stanislav Mirvald, CSc., PaeDr. Jaroslav Dokoupil, Mgr. Jan Kopp, PaeDr. Alena Matušková, CSc., RNDr. Marie Novotná, CSc.,  SPN 2003

ZEMĚPIS ČESKÉ REPUBLIKY Učebnice pro střední školy

RNDr. Jan Bína, CSc., PaeDr. RNDr. Pavel Červinka, Ph.D., Milan Holeček a kol. 

Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., Praha 2003, 2009

 

ŠKOLNÍ ATLAS SVĚTA – Kartografie Praha

ŠKOLNÍ ATLAS ČESKÉ REPUBLIKY – Kartografie Praha (2. vydání)

 

Pozn.:

Studentům se zájmem o zeměpis a uvažujícím o maturitě ze zeměpisu doporučuji:

MATURITNÍ OTÁZKY Zeměpis

Mgr. Petr Karas, RNDr. Ludvík Hanák, FRAGMENT 2008 (1. vydání)

 

      2. ročník

      GEOGRAFIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 3 – regionální geografie světa 

Doc. RNDr. Miroslav Pluskal, CSc., Prof. RNDr. Jaromír Demek DrSc.,  RNDr. Lubomír Dvořák., RNDr. Ivan Lepka a kol., SPN 1998 (1.vydání)

 

ŠKOLNÍ ATLAS SVĚTA – Kartografie Praha

 Pozn.:

Studentům se zájmem o zeměpis a uvažujícím o maturitě ze zeměpisu doporučuji:

MATURITNÍ OTÁZKY Zeměpis

Mgr. Petr Karas, RNDr. Ludvík Hanák, FRAGMENT 2008 (1.vydání)

 

 

 

 

 
Novinky
Důležitá sdělení