Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Dění ve škole

V prosinci 2016 škola uspořádala dvě důležité akce. Pro studenty francouzštiny zorganizoval kolega Jedlinský FRANCOUZSKÝ DEN, pro žáky 8. a 9. tříd základních škol z Karvinska jsme uspořádali soutěž pod názvem CHRISTMAS CHATTERBOX

NAŠE SPISOVATELKY

Naše gymnázium zaznamenalo v poslední době výrazné úspěchy na poli tvůrčího psaní. Naše studentky, nadějné mladé spisovatelky – Eliška Bílková a Adéla Surovcová, získaly prestižní ocenění v soutěžích: Cena Bronislavy Müllerové – Adéla Surovcová (studentka III.A), Mladá Smetanova Litomyšl (kategorie povídka) – Eliška Bílková (studentka III.A). Děvčatům jsme položili pár zajímavých otázek:

1. Kdo podnítil váš zájem o psaní?
Nikdo. Jednoduše cítíme, že psát potřebujeme, tak jako potřebujeme jíst či spát. Samozřejmě nám k tomu nyní pomáhají lidé, se kterými máme možnost tvořit, například učitelka ZUŠ (dodává Eliška) nebo podobně založení přátelé. Samotný zájem o psaní je ale něco niterného a přirozeného.

2. Jakým způsobem vám pomohla naše škola na spisovatelské dráze?
V druhém ročníku jsme se účastnily semináře tvůrčího psaní pana profesora Puskelyho. Přes to, že je pro nás osobně psaní čímsi velmi svobodným a dynamickým, je dobré mít základní teoretické znalosti o spisovatelství jako takovém. Také není od věci vytvořit si reálnou představu např. o tom, kolik spisovatel dostane za knihu či co samotnému vydání knihy předchází. Tyto informace jsme získaly právě na semináři.

3. Domníváte se, že naše škola je otevřena všem ve vztahu k předpokladům a finančním možnostem?
Po stránce předpokladů si myslíme, že ano. Je fajn, že má každý student možnost začít od prvního ročníku tzv. znova a nepřinášet si s sebou případný neúspěch ze základní školy. Finanční možnosti nejsme schopny objektivně posoudit, nicméně nemáme pocit, že by bylo studium v tomto ohledu výrazně jiné, než na ostatních středních školách. Oceňujeme, že v případě plnění prospěchových kritérií, neplatíme školné, což motivuje každého rozumného studenta.

4. Jak jste spokojené s kvalitou výuky jazyků?
Velmi nám vyhovuje systém výuky angličtiny. Díky rozdělení jazyka na tři dovednosti máme možnost vidět studovaný jev ze tří stran. Porozumíme mu gramaticky a pak toto použijeme v mluveném a psaném projevu. Díky tomuto pojetí pak nedochází k problému, kdy student např. umí slovíčka, ale neumí je použít při mluvení, nebo sice rozumí vykládané gramatice, není ale schopen ji použít v praxi. Velikou výhodou je také přítomnost rodilého mluvčího.

5. Doporučily byste naši školu případným zájemcům o studium?
Ano, pokud chtějí studovat angličtinu, přiučit se druhému jazyku a zároveň se, neméně intenzivně, než na jiných gymnáziích, věnovat ostatním předmětům.

6. Jaké jsou vaše plány po maturitě?
Ráda bych studovala Filozofickou fakultu Slezské univerzity v Opavě, obor Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo (říká Eliška). Konkrétně nevím, ale láká mě velmi studium žurnalistiky (dodává Adéla).
 

Školní rok 2014/2015

ZA KRÁLOVNOU DO LONDÝNA

Ve dnech 4.- 7. června 2015 se žáci naší školy zúčastnili zájezdu do Londýna. Kolem  8. hodiny jsme vyrazili směrem na Brno, kde nastoupila skupina z Nitry, a pak jsme pokračovali přes Německo, Belgii do Francie. V Calais jsme se nalodili na trajekt s honosným názvem Pride of Canterbury. Po přistání v Doveru jsme odjeli do Londýna; tam jsme zaparkovali a vydali se na metro North Greenwhich.

Cesta metrem byla zážitek, ale větším zážitkem byly Houses of Parliament a Big Ben, které jsme viděli ihned po vystoupení z metra. Prošli jsme se parkem St. James, prohlédli si Buckinghamský palác a jeho strážce, pokračovali jsme na Trafalgar Square, Piccadilly Circus, China Town, Soho a na Oxford Street jsme si mohli nakoupit. Poté jsme si prohlédli Londýn z London Eye a po Temži jsme dopluli do Greenwhich- zde jsme se vyfotili u nultého poledníku. Poseděli jsme si v parku a večer nás čekali rodiny, u nichž jsme bydleli.

Další den někteří navštívili Tower of London, jiní ochutnali Fish and Chips či pokračovali v nákupech. Prošli jsme se po slavném Tower Bridge a dalším mostem (Millenium Bridge) jsme došli až k St. Paul's Cathedral. Zbývala už jen návštěva muzea M. Tussauds nebo Science Museum.

Autobus nás odvezl na trajekt- tentokrát jsme se vezli lodí Spirit of Britain- a po vylodění jsme se vydali stejnou cestou zpět.

Cesta byla náročná, dlouhá, ale zvládli jsme to. Snad klady převážily nad zápory a výlet do Londýna bude patřit k nezapomenutelným zážitkům.

Co napsat na závěr: někteří si to užívali, jiní remcali; někteří zodpovědně dodržovali časy srazů, jiní chodili pozdě; někteří zatnuli zuby a brali situaci s nadhledem; jiní se s tím hůře vyrovnávali; někteří měli výhrady k řidičům a přestávkám; jiní ocenili jejich vstřícnost a ochotu kdykoli otevřít kufr. Pokud žáci budou poslouchat pokyny, chodit včas a udržovat pořádek, více si to všichni užijeme. Pamatujme, že nejedeme sami za sebe, ale závisí na nás celá skupina.

 

Průměrná známka, kterou žáci za zájezd udělili, byla 2,14.

 

PŔEDNÁŠKA  INSTITUTU  SOKRATES

Dne 15.9.2014 v 10:00 se konala pro žáky IV.ročníku přednáška INSTITUTU SOKRATES. Žákům byly představeny možnosti a systém studia na různých typech vysokých škol, postup při podávání přihlášek a možnosti přípravy k přijímacím zkouškám. (Gincl).

PŘEDNÁŠKA  NAŠICH BÝVALÝCH  STUDENTU

Dne 19.9.2014 naši bývalí maturanti Bc.Dominika Czechová a Radovan Fafílek představili žákům III. a IV.ročníku fakulty, na nichž studují: Právnickou fakultu a Ekonomickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V krátké prezentaci představili možnosti studia na těchto školách a přednášku rovněž obohatili vlastními zkušenostmi ze studia daných oborů. Nakonec diskutovali o různých tématech s budoucími maturanty.   (Gincl)

ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR

Dne 31. 10. 2014 se studenti semináře přírodních věd zúčastnili prestižní přednášky na půdě AV ČR. Více informací a zprávu o akci naleznete v sekci biologie.

OCHRANA BIODIVERZITY V OSTRAVĚ

Dne 4. 12. 2014 se vybraní žáci 4. ročníku zúčastnili konference na téma Ochrana biodiverzity. Více informací a zprávu o akci naleznete v sekci biologie.

ZA KRÁLOVNOU DO LONDÝNA

V červnu 2015 se naši studenti zúčastní zajímavého poznávacího zájezdu do Londýna. Bližší informace naleznete zde

 

SEMINÁŘ  Z NANOTECHNOLOGIÍ

 

Dne 4.3.2015 se vybraní žáci zúčastnili Semináře z nanotechnologií, který pořádala VŠB-TUO v rámci projektu Zlepši si techniku.
Seminář byl rozdělen do dvou částí - přednášku a návštěvu laboratoří. Cílem přednášky bylo přiblížit studentům obor nanotechnologie a jeho aplikaci v praxi. Poté studenti navštívili některé vybrané laboratoře. Měli možnost se seznámit s testováním některých materiálů (např. materiálů používaných při výrobě brzdových destiček), viděli práci s elektronovým mikroskopem, přípravu nanočástic zlata pomocí rozsivek, přesnou analýzu některých materiálů.
Exkurze se setkala s velkým zájmem. Žáci se již nyní těší na další podobnou vzdělávací akci. (Gincl, Pau)

 

 

 

 
Novinky
Důležitá sdělení