Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Etologie 

         Dne 9.10.2013 se žáci III. a IV.ročníku zúčastnili přednášky na téma "Etologie" . Přednáška se konala ve venkovních prostorách ZOO Ostrava. Žáci měli možnost informace, které získali, porovnat se skutečným pozorováním u výběhů zvířat. K dispozici měli také pracovní listy, které je po ukončení přednášky provázely celou ZOO. Žáci tak postupně získávali další informace o zvířatech zde chovaných, zejména o areálu jejich rozšíření, o zvláštnostech v jejich anatomii či způsobu chování. Získané poznatky později využijí v hodinách zoologie.

 

 
Novinky
Důležitá sdělení