Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Praktická cvičení z biochemie na PřF UP Olomouc

         Dne 4.6.2014 se žáci III. a IV.ročníku zúčastnili Praktických cvičení z biochemie na PřF UP Olomouc. Jednalo se o celodenní akci. V dopoledních hodinách jsme navštívili něktré památky města Olomouc a absolvovali prohlídku Arcibiskupského paláce. Poté jsme se přesunuli do botanické zahrady (viz samostatný článek) a v odpoledních hodinách proběhla v Areálu Biocentra PřF Olomouc praktická cvičení na téma odměřování v chemii, stanovení proteinů, homogenizace rostlinného materiálu a tenkovrstvá chromatografie. Této exkurzi předcházela dvoutýdenní příprava, ve které žáci na naší škole získali potřebné teoretické základy.  

  

  

  

 

  

 

 
Novinky
Důležitá sdělení