Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

VÝPOČTY 

Seznam témat (seminář)

1. Látkové množství

2. Látkové množství- Avogadrova konstanta

3. Molární objem I. II.

4. Hmotnostní zlomek I. II.

5. Hmotnostní zlomek-krystalohydráty

6. Výpočty z chemického vzorce I., II., III., IV.

7. Molární koncentrace I., II.

8. Vzájemné přepočty koncentrací

9. Ředění roztoků

10. Směšování roztoků (hmotnostní zlomek)

11. Směšování roztoků (molární koncentrace)

12. Zahušťování roztoků

13. Výpočet pH silných kyselin a zásad

14. Výpočet pH slabých kyselin a zásad

15. Zákon ideálního plynu

16. Elektronová konfigurace

17. Radioaktivita

18. Určování tvaru molekul, dipólový moment

19. Úpravy chemických rovnic 

20. Termochemie

21. Rovnovážná konstanta, chemická rovnováha

22. Elektrochemie

23. Součin rozpustnosti

24. Gravimetrie

25. Titrace

 

 
Novinky
Důležitá sdělení