Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o

POVINNÁ A DOPORUĆENÁ  LITERATURA

BIOLOGIE

ŠKOLNÍ  ROK 2016/2017 :

POVINNÁ LITERATURA:

1.ročník :

KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie: Úvodní učební text biologie pro 1.ročník gymnázií. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-714-6.

KINCL, Lubomír, Miloslav KINCL a Jana JAKRLOVÁ. Biologie rostlin: pro 1. ročník gymnázií. 4., přeprac. vyd. Praha: Fortuna, 2006, 302 s. ISBN 80-716-8947-5.

2.ročník:

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-909-2.

3.ročník:

NOVOTNÝ, Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka: pro gymnázia. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-819-3.

4.ročník:

ŠMARDA, Jan. Genetika: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2003, 143 s. ISBN 80-716-8851-7.

ŠLÉGL, Jiří, František KISLINGER a Jana LANÍKOVÁ. Ekologie a ochrana životního prostředí: pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 2002, 157 s. ISBN 80-716-8828-2.

DOPORUČENÁ  LITERATURA :

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, c2013, 256 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-231-9.

 

 

 

 
Novinky
Důležitá sdělení