Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Maturitní okruhy 2017

1. Buňka a její fyziologie

2. Viry a prokaryota

3. Prvoci

4. Stavba a funkce rostlinného těla I.-vegetativní orgány rostlin

5. Stavba a funkce rostlinného těla II.-generativní orgány rostlin

6. Fyziologie rostlin

7. Nižší rostliny, chromista a houby

8. Vyšší rostliny I.- výtrusné rostliny

9.  Vyšší rostliny II.-semenné rostliny

10. Mnohobuněční živočichové I.-houbovci, žahavci

11. Mnohobuněční živočichové II.-ploštěnci, hlísti, měkkýši

12. Mnohobuněční živočichové III.-kroužkovci, členovci

13. Mnohobuněční živočichové IV.-ostnokožci, strunatci

14. Strunatci I.-paryby, paprskoploutví

15. Strunatci II.-obojživelníci, plazi

16. Strunatci III.-ptáci

17. Strunatci IV.-savci

18. Opěrná a pohybová soustava

19. Oběhová soustava

20. Dýchací soustava

21. Trávicí soustava

22. Vylučovací soustava

23. Nervová soustava

24. Hormonální řízení organismu

25. Smyslová soustava

26. Vývoj člověka-ontogeneze, fylogeneze

27. Genetika I.

28. Genetika II.

29. Ekologie a ochrana životního prostředí

 
Novinky
Důležitá sdělení