Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
 •  

 

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

 1. Kinematika hmotného bodu
 2. Dynamika hmotného bodu
 3. Práce a energie
 4. Gravitační pole
 5. Mechanika tuhého tělesa
 6. Mechanika kapalin a plynů
 7. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
 8. Struktura a vlastnosti plynů
 9. Struktura a vlastnosti pevných látek a kapalin
 10. Změny skupenství
 11. Mechanické kmitání
 12. Mechanické vlnění
 13. Elektrický náboj a elektrické pole
 14. Vznik elektrického proudu, elektrický proud v kovech
 15. Elektrický proud v polovodičích
 16. Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu
 17. Stacionární magnetické pole
 18. Nestacionární magnetické pole
 19. Střídavý proud
 20. Elektromagnetické kmitání a vlnění
 21. Vlnová optika
 22. Geometrická optika
 23. Speciální teorie relativity
 24. Základy fyziky mikrosvěta, kvantové fyziky
 25. Atomová a jaderná fyzika
 26. Astrofyzika

 

 
Novinky
Důležitá sdělení