Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  
 
Povinná literatura pro školní rok 2016/2017

SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 5., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2014, 551 s. ISBN 978-80-7196-438-4.

LEPIL, Oldřich a Miroslava ŠIROKÁ. Sbírka testových úloh k maturitě z fyziky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 128 s. ISBN 80-719-6222-8.

PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998, 303 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-719-6099-3.

KUBEŠOVÁ, Naděžda a Eva CIBULKOVÁ. Matematika: přehled středoškolského učiva. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2007, 239 s. Maturita (Petra Velanová). ISBN 978-80-86873-05-3.


Do matematiky, fyziky i semináře patří mezi povinné pomůcky také tabulky MFChT:

MIKULČÁK, Jiří a Eva CIBULKOVÁ. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy: přehled středoškolského učiva. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2007, 206 s. ISBN 978-80-7196-345-5.
 

 
Novinky
Důležitá sdělení