Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Zvířata v ohrožení

V ostravské Zoo už byl téměř každý z nás. Tentokrát jsme ale jeli poznávat tuto ZOO z trošku jiného pohledu.
Na úvod jsme dostali pracovní listy, které byly rozděleny na tři části: historie a současnost, druhy zvířat, zoogeografie. Celou dobu jsme naše poznatky zapisovali a třídili. Dověděli jsme se základní informace o historii a současnosti Zoo Ostrava, seznámili jsme se způsobem ochrany zvířat a záchrannými programy. Pochopili jsme důležitost a nezastupitelnou roli zoologických zahrad v systému celosvětové ochrany zvířat. Naučili jsme se poznávat jednotlivé druhy a jejich chov a zakreslovali jsme na mapě areál jejich rozšíření. Tato exkurze je druhým článkem souboru pro projekt „Současné poslání zoologických zahrad“, který probíhá po celou dobu studia na zdejším gymnáziu.