Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Zvířata v ohrožení

V ostravské Zoo už byl téměř každý z nás. Tentokrát jsme ale jeli poznávat tuto ZOO z trošku jiného pohledu.
Na úvod jsme dostali pracovní listy, které byly rozděleny na tři části: historie a současnost, druhy zvířat, zoogeografie. Celou dobu jsme naše poznatky zapisovali a třídili. Dověděli jsme se základní informace o historii a současnosti Zoo Ostrava, seznámili jsme se způsobem ochrany zvířat a záchrannými programy. Pochopili jsme důležitost a nezastupitelnou roli zoologických zahrad v systému celosvětové ochrany zvířat. Naučili jsme se poznávat jednotlivé druhy a jejich chov a zakreslovali jsme na mapě areál jejich rozšíření. Tato exkurze je druhým článkem souboru pro projekt „Současné poslání zoologických zahrad“, který probíhá po celou dobu studia na zdejším gymnáziu.

 
Novinky
Důležitá sdělení