Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Záchranná stanice Bartošovice 

Dne 18.10.2010 jsme se zúčastnili exkurze do záchranné stanice Bartošovice.

První část programu probíhala v místním zámečku a týkala se ochrany zvířat. Mohli jsme se seznámit s historií vztahu zvířete a člověka, jak se postupem času vyvíjel. Dověděli jsme se mnoho o chovu různých zvířat. Žasli jsme nad tím, že i takový los se běžně používá jako jezdecké zvíře. Pak následovala méně poetická pasáž a to problematika týrání zvířat a související legislativa. Nakonec jsme diskutovali o postupech v případě nálezu zraněného zvířete nebo osiřelého mláděte.
Druhá část exkurze probíhala ve venkovní expozici. Zde jsem měli možnost se seznámit s živočichy, které se podařilo zachránit. Někteří z nich stále mají šanci na návrat do volné přírody, některá díky svým zraněním zůstanou stálými obyvateli stanice. Velkým zážitkem pro mnohé bylo blízké setkání s takovými zvířaty jako je srnka, čáp a mnohá další.

Tato exkurze nás nejen naučila spoustu nového, odpověděla nám na mnohé otázky, ale také přiměla se zamyslet a hledat řešení ve vztahu nejen ke zvířatům, ale celé přírodě.
 

 
Novinky
Důležitá sdělení