Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Zoogeografie v praxi

V rámci přípravy na studium zoologie ve II. ročníku jsme se zúčastnili exkurze do zoologické zahrady Lešná. Tato zoologická zahrada je vhodná pro získání vědomostí v oboru zoogeografie, protože jednotlivá zvířata a jejich výběhy jsou uspořádány podle jednotlivých zoogeografických oblastí. A tak jsme poznávali nejen základní znaky, kterými se jednotlivé druhy liší a nároky jejich chovu, ale tyto expozice nám rovněž pomohly pochopit souvislosti mezi jednotlivými druhy zvířat, jejich vzájemné vztahy a také areál jejich výskytu na zeměkouli. Seznámili jsme se s některými ohroženými druhy zvířat, způsobem jejich ochrany. Pochopili jsme tak nezastupitelné místo zoologických zahrad v záchraně některých ohrožených druhů. 

    

 
Novinky
Důležitá sdělení