Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Magic of nature - nevšední projekt ke Dni Země

V rámci spolupráce našeho Gymnázia Jana Šabršuly se sousední ZŠ Mládí v Orlové jsme v pátek 17.dubna 2009 připravili pro všechny žáky zmíněné základní školy projekt ke Dni Země. Nazvali jsme jej Magic of nature – Kouzlo přírody .

Nachystali jsme patnáct stanovišť s praktickými úkoly, které přibližovaly některá kouzla, tajemství a krásy přírody. Ráno obdrželi všichni naši mladší kamarádi pracovní listy a společně se třídou a třídním učitelem navštěvovali jednotlivá stanoviště. A protože jsme studenty jazykového gymnázia a základní škola pracuje  metodou angličtiny napříč předměty, došlo i na angličtinu. V tomto jazyce jsme jim zadávali úkoly, snažili se vysvětlit některé přírodní záhady. Kdo nerozuměl, tomu jsme překládali do češtiny. Těšilo nás, že i malé děti měly radost, že nám rozuměly alespoň některá slovíčka. Navíc si se zájmem zaznamenávaly výsledky svých objevů i rozšiřovaly svou slovní zásobu anglických slovíček.

Žáci si vyzkoušeli znalost léčivých rostlin, účinky kouzelných tekutin,vyráběly elektřinu, ověřovaly si svůj postřeh, osvojily si principy dýchání, zjistily, co vše se vyrábí z obilí, cvičily s potápěčem v lahvi.

I pro nás byla tato akce velkým přínosem, protože jsme si mohli vyzkoušet angličtinu v praxi, usměrňovat svůj projev podle zájmu a věku posluchačů. Když jsme pozorovali nadšení většiny školáků, zapomněli jsme na mnoho hodin a úsilí, které si organizace vyžádala.

Máme z akce upřímnou radost. 

  

 
Novinky
Důležitá sdělení