Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Jak se čistí voda?

Denně slýcháme o tom, kolik vody se spotřebuje na různé činnosti, že je třeba vodou šetřit, že je třeba si vody vážit. Víme, že se použitá voda nesmí vylévat do řek, že se musí čistit.

Dnes 31.3.2009 jsme měli tu možnost v Městské čistírně odpadních vod v Ostravě na vlastní oči vidět přeměnu stoky v průzračnou vodu. Seznámili jsme se s celým procesem úpravy vody od oddělení hrubých nečistot až po biologické čištění. Dověděli jsme se také, jak vznikají, upravují se a používají vedlejší produkty – kal a bioplyn.

Myslím, že po této exkurzi si budeme této drahocenné tekutiny vážit mnohem více. 

 
Novinky
Důležitá sdělení