Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Popis projektu a jeho základní údaje

Název projektu: CLIL DATABASE - tvorba metodických a učebních materiálů

Hlavním cílem projektu pod názvem CLIL DATABASE je zavádění metody CLIL do školního prostředí v rámci výuky všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole.

Metoda CLIL (Content Language Integrated Learning) je založena na výuce všeobecně vzdělávacího předmětu v cizím jazyce. V rámci projektu CLIL DATABASE se konkrétně podporuje:

  • výuka matematiky v anglickém jazyce
  • výuka fyziky v anglickém jazyce
  • výuka biologie v anglickém jazyce
  • výuka dějepisu v anglickém jazyce
  • výuka základů společenských věd v anglickém a španělském jazyce
  • výuky informačních technologií ve francouzském jazyce

 

Každý výše uvedený předmět bude pokryt sadou pracovních listů v cizím jazyce, které usnadní implementaci metody CLIL nejen v naší škole.

I když jsou vytvořené pracovní listy primárně určeny pro středoškolskou výuku, jsou po jistých úpravách použitelné i v rámci výuky na základní škole. 

 

 
Novinky
Důležitá sdělení