Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

 Den bezpečnosti

 

Vše, co jsme se dozvěděli, jsme využili při 3.části projektu „Dni bezpečnosti“, který se konal 6.6.2008 na Kozím Becírku opět ve spolupráci se členy HZS Karviná, Havířov a Orlová a ZŠ Mládí.

Akce byla rozdělena na dvě části. První byla v režii hasičů. Protože se pořádala u vody, připravili si pro nás nasimulování výjezdu na záchranu tonoucího. Celkové provedení, včetně skutečného příjezdu hasičského vozu za doprovodu hlasité sirény – to vše zvládli hasiči na výbornou a ukázali tak , že to jsou muži na pravém místě. Poté jsme si mohli prohlédnout veškerou techniku a její použití v terénu. 

Druhou část akce už jsme měli na starost my - studenti. Vytvořili jsme pro děti ZŠ Mládí celkem 9 stanovišť s tématikou chování v krizových situacích. Děti měly za úkol simulovat a vysvětlit postup při různých nehodách, se kterými se mohou setkat v běžném životě, např. jak správně provést resuscitaci, jak ošetřit různá poranění, jak správně rozdělat a uhasit oheň.

 

Při příchodu každé skupiny jsme jí zadali úkol, který se děti pokoušely pod naším vedením splnit, nakonec jsme vždy všechno pro lepší zapamatování znovu zopakovali. Děti byly plné elánu a se vší vervou se pouštěly do řešení připravených situací. Vše si vyzkoušely a my hodnotili nejen jejich znalosti, ale také rychlost a spolupráci ve skupině.

 

Na závěr bychom chtěli poděkovat našemu patronovi nprap.Bc. Alexandru Parákovi a všem členům HZS Karviná, Orlová a Havířov a ZŠ Mládí a těšíme se na naši další spolupráci.

 

Celý projekt se nám velice líbil a už se těšíme na příští rok, až v něm budeme pokračovat.

Martina Krupová, II.A

 

 

 

 
Novinky
Důležitá sdělení