Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  

Prázdniny se blíží a ……..

Prázdniny se blíží a s nimi i nebezpečí různých nehod.

K tématu ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí se naši studenti Gymnázia Jana Šabršuly zúčastnili dvouměsíčního projektu, který realizovali ve spolupráci s hasiči z HZS Karviná, Orlová a Havířov. Patronem a spoluorganizátorem celého projektu byl nprap. bc. Alexandr Parák, člen HZS Karviná.

První setkání proběhlo na naší škole 17.4. 2008, kdy nás navštívili členové HZS Karviná. Poučili nás o základech bezpečného chování v různých krizových situacích, prostřednictvím videoklipů jsme se seznámili s jejich zajímavým povoláním.

24.4. 2008 se setkání uskutečnilo znovu, zopakovali jsme si své dosavadní poznatky, měli jsme možnost vyzkoušet si jejich výzbroj i protichemické obleky.

28.5.2008 projekt pokračoval návštěvou Hasičské stanice v Karviné. Měli jsme zde možnost zhlédnout celé zázemí,dovědět se o práci dispečerů, o přípravě hasičské výzbroje. Seznámili jsme  se s veškerou technikou od různých typů hasičských vozů po veškeré vybavení důležité pro práci v terénu a postupem při výjezdech. 

 
Novinky
Důležitá sdělení