Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
  •  
  •  
  •   

CHRISTMAS CHATTERBOX - od 9. 00 - 12. 15 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - od 14. 00 - 18. 00 hod.

 

 O čem je soutěž CHRISTMAS CHATTERBOX? 

Jedná se o zábavnou soutěž z anglického jazyka, která je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol. Je to skvělá příležitost, jak si otestovat základní dovednosti z angličtiny (čtení, psaní, mluvení a poslech). Principy soutěže jsou postaveny na moderních didaktických základech - testujeme vše bez priorit! V letošním roce není stanoven žádný bodový limit v písemné části pro postup do ústní části soutěže. Garantem soutěže je vyučující našeho gymnázia - Briana Cesany, B.Ed., která pochází z Oregonu a věnuje se zejména výuce mluvení. V průběhu soutěžního klání se doprovázející učitelé mohou těšit na tři odborné přednášky: a) Lexikální přístup v praxi - ukázka výuky AJ, b) Christmas in the USA, c) Vánoce ve Španělsku a Portugalsku.Všichni účastníci se mohou těšit na bohaté vánoční občerstvení, žáky navíc čekají zajímavé ceny. 

 Jak se můžete do soutěže přihlásit?
 

a) prostřednictvím základní školy. Každá základní škola může přihlásit max. 3 žáky, b) každý žák se může přihlásit sám za sebe. V obou případech je nutné vyplnit přihlášku a odeslat ji do 15. 12. 2017.

 Na co se můžete těšit v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ?
 

a) veškeré podrobné informace k přijímacímu řízení v roce 2018, b) informace o přípravných kurzech z M, ČJ a AJ, c) podrobnosti o přijímacích zkouškách nanečisto, d) diagnostiku studijních předpokladů z AJ a M, e) ukázkové hodiny a prezentace (AJ, FJ, přírodní vědy), f) diskusi s vedením školy, učiteli a žáky.

DOUFÁME, ŽE PO NÁVŠTĚVĚ ŠKOLY BUDETE ODCHÁZET S POCITEM, ŽE VÍTE VŠE, CO POTŘEBUJETE O NAŠÍ ŠKOLE VĚDĚT.