Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
Důležitá sdělení

Informace pro maturanty: rozpis ústních zkoušek naleznete zde.

Svatý týden bude probíhat od 19. -23. 5. 2014

Pozor - změna účtu: Nové číslo účtu gymnázia je  2617269359/0800. Veškeré platby a školné zasílejte již na nový účet. Děkujeme.


Informace k přijímacímu řízení naleznete zde.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Novinky

Upozornění pro účastníky exkurze do Osvětimi a Krakova 25. 4. 2014: 18 studentů stále ještě neodevzdalo podepsanou informaci o školní akci plus souhlas s účastí (souhlas je součástí informace, jde o jeden dokument). Přitom tento podpis je podmínkou účasti. V případě nezletilých studentů podepisuje souhlas zákonný zástupce, v případě zletilých studentů dotyčný student. Upozorňujeme na nutnost odepvzdat tento dokument neprodleně po Velikonocích! Dokument je k dispozici ke stažení v červeně označeném a podtrženém poli "zde" v tomto sloupci.

Informace o školní akci: exkurze do Osvětimi a Krakova

Text informace zde

Opatření proti kouření a nepořádku ve škole a jejím okolí 

Text opatření zde


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slide-out-01

Pozor - změna účtu: Nové číslo účtu gymnázia je  2617269359/0800. Veškeré platby a školné zasílejte již na nový účet. Děkujeme.