Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
Důležitá sdělení

Všichni žáci, kteří neprospěli z jakéhokoli předmětu, konají komisionální zkoušku dne 28. srpna 2015 od 8.00 hod. - 9.00 hod.. Forma zkoušky je písemná, zkouška je zpoplatněna dle platného sazebníku úhrad. Poplatek musí být uhrazen hotovostně na sekretariátu školy před vykonáním zkoušky. 

Náhradní termín hodnocení se koná v pondělí 31. srpna 2015 v 8.00 hod. Zkouška je zpoplatněna dle platného sazebníku úhrad. Poplatek musí být uhrazen hotovostně na sekretariátu školy před vykonáním zkoušky.  

Schválený seznam volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 naleznete zde

Sekretariát školy v době prázdnin bude fungovat od 7.00 - 12.30 hod..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky


 


 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slide-out-01

Vzhledem k technické závadě se ruší harmonogram náhradních termínů hodnocení pro I. - III. ročník. Nový rozpis náhradních zkoušek bude zveřejněn neprodleně po odstranění závady.