Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
Důležitá sdělení

Po předchozí domluvě s asistentkou školy (paní Ingrid Kohútová, tel.: 774 730 056) můžete naši školu navštívit v jednom z níže uvedených termínů. Individuálně budou zodpovězeny Vaše dotazy a podle zájmu můžeme provést i jazykovou diagnostiku předpokladů:

  27.1. -   8.00 - 15.00

  28.1. -   8.00 - 12.30

    2.2. -   8.00 - 12.30

    3.2. -   8.00 - 15.00

    6.2. - 10.00 - 15.00

 

Poznámka: škola nabízí i možnost návštěvy mimo výše uvedené termíny

 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (1. KOLO) PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

FORMULÁŘ PLATNÉ PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ ZDE

BOJÍTE SE PILOTNÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK?

I když se naše gymnázium do pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek přihlásilo, vedení školy si plně uvědomuje, že kritéria přijetí, která musí být zveřejněna do 31. ledna 2015, musí být stanovena tak, aby nedošlo k útlumu zájmu o gymnázium s jasně stanoveným jazykovým profilem. Jsme přesvědčeni, že dílčí neúspěch u pilotních přijímacích zkoušek není důkazem pro neschopnost žáka studovat na naší škole, zejména pak v případě, kdy je žák např. výrazně orientován jazykovým směrem a jeho úspěch u přijímacích zkoušek je značně disproporční (pilotní zkouška z jazyka českého dopadne výrazně lépe než pilotní zkouška z matematiky). Tyto situace a mnohé jiné aspekty, které pilotáž v rámci svého obecného pojetí nemůže a ani nedokáže reflektovat, budou plně zohledněny při stanovení kritérií pro přijetí ke studiu na naší škole. Účast v pilotním ověřování přijímá naše škola jako výzvu, nikoli dogmatický závazek, pro přijetí budou stěžejní výsledky vzdělání daného zájemce za I. a II. pololetí VIII. třídy a I. pololetí IX. třídy ZŠ včetně jeho reprezentace v profilových předmětech.         

Novinky

Nový školní řád, který vstoupil v platnost dne 17. 10. 2014, naleznete  zde

Příloha č. 1 školního řádu - Souhlas zákonného zástupce s opuštěním školy - zde

Konzultační hodiny (2014/2015) - zde

Organizace školního roku 2014/2015  zde

Popis zkoušky ELSA a termíny přípravných kurzů naleznete zde

Přihlášku ke zkoušce ELSA + státní zkoušce naleznete zde 

 AKTUÁLNÍ ROZVRHY TŘÍD

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slide-out-01