Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.

Slezská 850, Orlová – Poruba, 735 14, tel.: 776 200 538, e-mail: adamus@linguistic.cz


Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
Důležitá sdělení

Informace k II. kolu přijímacího řízení naleznete zde

Termíny II. kola přijímacího řízení:

 20. a 29. května vždy od 9. 00 hod., dále nabízíme možnost sjednání individuálního termínu přijímacího řízení

 

ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2014/2015

 

 

 

 

 

Úspěch žákyně Adély Surovcové - úspěch v soutěži o Cenu Bronislavy Müllerové

FORMULÁŘ PLATNÉ PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ ZDE

BOJÍTE SE PILOTNÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK?

I když se naše gymnázium do pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek přihlásilo, vedení školy si plně uvědomuje, že kritéria přijetí, která musí být zveřejněna do 31. ledna 2015, musí být stanovena tak, aby nedošlo k útlumu zájmu o gymnázium s jasně stanoveným jazykovým profilem. Jsme přesvědčeni, že dílčí neúspěch u pilotních přijímacích zkoušek není důkazem pro neschopnost žáka studovat na naší škole, zejména pak v případě, kdy je žák např. výrazně orientován jazykovým směrem a jeho úspěch u přijímacích zkoušek je značně disproporční (pilotní zkouška z jazyka českého dopadne výrazně lépe než pilotní zkouška z matematiky). Tyto situace a mnohé jiné aspekty, které pilotáž v rámci svého obecného pojetí nemůže a ani nedokáže reflektovat, budou plně zohledněny při stanovení kritérií pro přijetí ke studiu na naší škole. Účast v pilotním ověřování přijímá naše škola jako výzvu, nikoli dogmatický závazek, pro přijetí budou stěžejní výsledky vzdělání daného zájemce za I. a II. pololetí VIII. třídy a I. pololetí IX. třídy ZŠ včetně jeho reprezentace v profilových předmětech.         

Novinky

Nový školní řád, který vstoupil v platnost dne 17. 10. 2014, naleznete  zde

Příloha č. 1 školního řádu - Souhlas zákonného zástupce s opuštěním školy - zde

Konzultační hodiny (2014/2015) - zde

Organizace školního roku 2014/2015  zde

ROZVRHY TŘÍD

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slide-out-01

Vzhledem k technické závadě se ruší harmonogram náhradních termínů hodnocení pro I. - III. ročník. Nový rozpis náhradních zkoušek bude zveřejněn neprodleně po odstranění závady.